Smluvní podmínky

Před nákup žádat o dostupnost zboží,

a proud ceny !

 

Reklamace muzete posilat na adresu:

 

ELEKTROSPAW

ul. Hornicka 1790
73532 Rychvald
ČESKÁ REPUBLIKA


 

Ceny kuryrem jsou:

 

1-30 kg     -500 K c

30-50 kg    -900 Kc

50-200 kg   -2000 Kc

 

TEL:733276408

elektrospaw@seznam.cz

před
nákup
žádat
o
dostupnost
zboží
a
proud
ceny

 

Obecné

Obchodní podmínky internetového obchodu elektrospaw.webnode.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.


Objednání zboží

K uskutečnění objednávky není nutná registrace. (Registraci však z mnoha důvodů doporučujeme. Registrace Vám umožní využít všech slevových, bonusových a věrnostních akcí. Dále jste neprodleně informováni o novinkách, cenách a jiných věcech, které Vám pomohou a ušetří čas a peníze.) Po dokončení registrace bude zákazníkovi na zadaný e-mail z registrace odesláno potvrzení o úspěšné registraci s přihlašovacím jménem a heslem pro nákupy v e-shopu, kontrolu objednávek a sledování stavu jejich vyřizování. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Po dokončení a odeslání objednávky Vám bude doručena kopie objednávky (na e-mail z registrace) jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží nebo telefonicky. Ceny mohou být poníženy, či jinak zvýhodněny pokud současně s objednávkou probíhá nějaká „akce“ nebo na základě věrnostního programu.
Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem (elektrospaw@seznam.cz  , tel.733276408 )Objednávka je považována za závaznou pro obě strany v době, kdy elektronicky, či telefonicky potvrdíme zahájení vyřizování objednávky, není-li dohodnuto jinak. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany zákazníka

Objednávku lze stornovat telefonicky (733276408), případně e-mailem: elektrospaw@seznam.cz, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má dodavatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany dodavatele

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. Provozovatel má rovněž právo objednávku stornovat v případě, že doba vyřízení objednávky přesáhne 14 dní od jejího přijetí. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce zákazník uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu (max. do 14 dní)

Dodání zboží - vyřízení objednávky

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané, či telefonické oznámení o zahájení vyřizování objednávky. Zboží je expedováno v co nejkratší době a doručeno ve lhůtě uvedené v detailu zboží. Nejsme-li schopni tuto lhůtu dodržet, telefonicky Vás kontaktujeme a dohodneme další možný postup. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. 

Doprava

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Expedujeme po ČR i SR. K doručení zboží využíváme kurýrních služeb společností "KURÝR". O průběhu vyřizování objednávky a její expedici jste informováni e-mailem. Zboží bude přepravní službou doručeno na adresu z objednávky do 5 dni po ČR a 5 dni po SR od Vámi obdrženého e-mailu s oznámením o expedici. Zboží lze i vyzvednout osobně na adrese prodejny. Před vyzvednutím je nutné vytvořit objednávku přes e-shop, e-mailem, či telefonicky. Nebude-li objednávka uskutečněna, nemůžeme Vám slíbit, že zboží bude připraveno na prodejně

Možnosti dopravy

Způsob a možnosti dodání si zvolíte během vytváření objednávky (krok 1).Balné a jiné manipulační poplatky neúčtujeme (platí pro ČR i SR). Náklady na dopravu účtujeme následovně:Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy v závislosti na váze, rozměru nebo obsahu zásilky. O této skutečnosti je vždy zákazník informován.
Provozovatel si dále vyhrazuje právo na změnu ceny přepravy v závislosti na vyšší hmotnosti zásilky (od 50kg) nebo neskladnosti zásilky.V případě, že není dodrženo kritérium rozměru zásilky, budeme zákazníka telefonicky informovat a dohodneme možnosti jiného doručení nebo úpravu ceny.V případě, že zásilka obsahuje látku, která na základě smlouvy s přepravcem nemůže být přepravována danou přepravní společností, má provozovatel právo změnit způsob a cenu přepravy.

Příklady neskladných věcí: 
hrabla, žebříky, jezírka, apod.
Příklady težkých zásilek nebo zásilek, které je potřeba zasílat na paletě: 
svářečky, soustruhy, některé pily, zahradní traktory, apod.
Příklady zásilek s nebezpečným obsahem:
    oleje, spreje, čističe, jiné chemikálie, apod.

Platby
 

Ceny kuryrem  jsou:

1-30 kg     -500 Kc

30-50 kg    -900 Kc

50-200 kg   -2000 Kc

 
 

Převzetí zboží 

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam (protokol) o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zákazník nemá povinost poškozenou zásilku přebrat. V každém případě máte možnost při přebírání zásilky a podpisu formuláře k podpisu připojit poznámku ve znění „S VÝHRADOU“. To pomůže při pozdějším vyřizování případné skryté přepravní vady. Mechanické poškození výrobku v nepoškozeném obalu je nutno nahlásit max. do 48 hodin od přebrání zásilky. Na pozdější reklamace a uplatňování nároků na odškodnění nebude brán zřetel a bude zamítnuto.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek nebo jiná kompenzace dle dohody obou stran. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Před přebráním zásilky nebo ihned po jejím přebrání, doporučujeme přečtení obchodních podmínek přepravních společností přímo na jejich webových stránkách.Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží a je zaslán zákazníkovi společně se zbožím. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad, který je rovněž zasílán společně se zbožím.

Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání - Kontaktujte nás

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Minimálně je zapotřebí zkontrolovat vnější obal, zda není poškozen. V případě, že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat. Velice Vás prosíme o spolupráci a důkladnou kontrolu zboží při přebírání. Nemůžeme totiž akceptovat reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou. Takové poškození je nutné reklamovat již při kontrole u řidiče. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, vyhodnotit škodu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu o poškození zásilky bude reklamace řešena. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. 


Doporučený postup reklamace přepravy:
V případě zjevného poškození obalu zásilky, zkontrolujte obsah v přítomnosti dopravce a popřípadě s ním sepište reklamační protokol. U těžšího zboží zkontrolujte obsah balíku, i když není vidět zjevné poškození zásilky (sekačky, pily, kompresory, svítidla, atd.). I když přebíráte zjevně nepoškozenou zásilku, ale víte, že obsah je křehký, případně zboží je asymetrické a hrozí deformace nějaké části zboží, můžete (a doporučujeme) převzít zásilku s výhradou. Přepravce je povinen toto do protokolu o předání zboží zaznamenat, případně to můžete dopsat k Vašemu podpisu. Tímto docílíte hladkého průběhu případné pozdější reklamace (do 48 hod. od převzetí) a předejdete případným dohadům, jak a kde byla škoda způsobena. Převzatou zásilku zkontrolujte v průběhu 48 hod.(toto je max. lhůta pro nahlášení škody způsobené přepravou), v případě skrytého poškození, prosím, neprodleně kontaktujte přepravní společnost a zároveň i prodejce.Pokuste se pořídit důkazné foto, které ulehčí identifikaci škody a po nahlášení škody přepravci ho můžete zaslat jako důkaz mailem. VŽDY KONTAKTUJTE JAK PRODEJCE, TAK PŘEPRAVCE - z našeho skladu odchází zboží, které bylo překontrolováno a bylo v pořádku, proto z 98% půjde o reklamaci přepravy a ne funkčnosti zboží.

PŘI NEDODRŽENÍ LHŮT PRO NAHLÁŠENÍ ŠKODY, STEJNĚ TAK I POSTUPU HLÁŠENÍ ŠKODY (KONTAKTUJTE JAK PRODEJCE, TAK PŘEPRAVCE!!!) NEMŮŽEME GARANTOVAT KLADNÉ VYŘÍZENÍ REKLAMACE A KOMPENZOVAT PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ FINANČNÍ ŠKODY. BUDETE-LI TRVAT NA OPRAVĚ, VÝMĚNĚ NEBO JINÉM ŘEŠENÍ SITUACE, BUDE TAK UČINĚNO ZA PŘEDEM DOMLUVENOU FINANČNÍ HODNOTU, ZA KTEROU VÁM BUDE TATO SITUACE VYŘÍZENA.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). 

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží a tuto reklamaci samozřejmě vyřídíme. 

Postup reklamace
Pokud má zákazník zájem reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme nás kontaktovat buď telefonicky, ale nejlépe e-mailem s žádosti o reklamaci a zároveň i popisem závady zboží.

Max. do dvou pracovních dnů od přijetí žádosti o reklamaci budou zákazníkovi sděleny informace o dalším postupu, konkrétní adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží s průvodním dopisem o vadě zboží a adresou pro zpětné zaslání zboží. Dále aspoň kopii faktury pro identifikaci zákazníka a zboží. Zaslání těchto informací a dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesílateli. Nikdy nezasílejte zboží na dobírku. 

Doporučujeme zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Poškozené zboží zasílejte včetně veškerého příslušenství a doplňků, které byly soušástí originálního balení. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). 

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. V případě jasné a oprávněné reklamace vše probíhá bez další komunikace.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím od převzetí reklamovaného zboží prodejcem. Po vyřízení reklamace zpravidla zákazníka informujeme o výsledku reklamace a zboží buď zasíláme na domluvenou adresu nebo ponecháme na prodejně k vyzvednutí. Prodejce dle obchodního zákona nemá povinnost po vyřízení reklamace informovat zákazníka o ukončení vyřizování reklamace. 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. 

Za nesplnění smluvených podmínek dodání se považuje i fakt, že dodavatel není schopen dodat objednané zboží nebo jeho část. V takovém případě je zákazník neprodleně kontaktován telefonicky a bude mu nabídnuta jiná možná alternativa (sleva, případně odstoupení od kupní smlouvy)

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník - nepodnikatel-fyzická osoba v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka (max. do 14ti dnů od přijetí zboží prodávajícím), která bude snížena o náklady spojené především s expedicí. Nazasílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pro přepravu pojistit.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. 

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@eshop-zahrada.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesílateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). 

 V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Nebo má dodavatel právo toto zboží nepřevzít a zákazník nemá právo na vrácení částky za zboží.

 Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14ti dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet zákazníka po podpisu dobropisu.

Ochrana osobních dat

Nářadí váží důvěry svých zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich data, která musela být uvedena pro realizaci objednávky. Tato data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě, s výjimkou úvěrové společnosti při žádosti zákazníka o úvěr. Provozovatel využije data pouze pro běžnou komunikaci se zákazníkem a v případě doručování zboží data pro úspěšné doručení.

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu  
webnode.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.


Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

Veškeré informace v eshopu www.eshop-zahrada.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvale nebo dočasně.

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Použité obrázky mají pouze informační charakter. Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za správnost tohoto obsahu. Zejména u náhradních dílů ( žací nože, unašeče, řemeny, uhlíky atd. ) je zapotřebí důkladně prostudovat dané parametry ND a na obrázky nebrát přílišný zřetel.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách 
webnode.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.