Reklamace

Reklamační řád elektrospaw vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, které bylo zakoupeno v e-shopu provozovatele a jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.
Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí kupujícím. Záruka je uvedena v záručním listu, minimálně však 24 měsíců.

Kupující je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu. Pokud kupující zjistí závadu na výrobku, případně rozdíl mezi fakturou a dodaným zboží, je povinen kontaktovat prodejce nejpozději do 48 hodin od doručení na :elektrospaw@seznam.cz
Pokud tak kupující neučiní, nemusí být pozdější reklamace uznána a bude se mít za to, že dodané zboží bylo zcela v pořádku.

Vrácení zboží – kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a na vrácení kupní ceny zboží.
Toto právo (nárok) se nevztahuje na zboží poškozené, použité, nefunkční a na závady vzniklé nesprávným používáním.
Kupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady na adresu provozovatele. Zásilky poslané jako dobírka nebudou převzaty. Částka, ponížená o manipulační poplatek , balné a poštovné, bude kupujícímu po splnění všech výše uvedených podmínek převedena na jeho učet do 30 dnů.


Způsob uplatnění reklamace 

V případech, kdy kupující reklamuje výrobek s vlastním servisem (dle záručního listu), je nejrychlejším řešením zaslání (zavezení) reklamovaného výrobku do servisu :

 

ELEKTROSPAW

ul. Hornicka 1790
73532 Rychvald
ČESKÁ REPUBLIKA


 

Záruční-pozáruční servis.  Objednávka bez nutnosti záloh, vše se hradí při předání, nebo převzetí u přepravce po důkladné kontrole bezvadnosti zboží .